Emotsionaalne intellekt

Emotsionaalne intellekt. Emotsioonide energia

1. Õppekava nimetus: Emotsionaalne intellekt. Emotsioonide energia

Harvardi ülikooli uuringute andmetel juhendaja efektiivsus põhineb tema intellektil (IQ) mitte üle 15%, 85% aga moodustab emotsionaalne kompetentsus (EQ). Emotsionaalse kompetentsuse arendatud oskused võimaldavad juhendajal vaatelda oma ja oma töötajate emotsioone juhi ressurssidena ning tänu sellele suurendada oma tegevuse efektiivsust ja järelikult ka organisatsiooni efektiivsust. 
Inimestel, kes on võimelised oma emotsioone juhtima, on kergem arendada niisuguseid kompetentsusi nagu initsiatiivsus ja võime töötada stressiolukorras. Emotsionaalse intellekti kindel tase on vajalik selleks, et selgelt aru saada, mida tunneb teine inimene, ning mõjutada ja innustada neid.
Oma emotsioonidest arusaamine ja nende tekkimise põhjuste mõistmine, oskus õigel ajal vältida emotsionaalseid plokke võimaldavad inimestel terveks jääda nii füüsilisel kui ka emotsionaalsel tasemel.

2. Õppekavarühm: Isikuareng/Personaalsed pädevused/Võtmeoskused

Sihtauditoorium:

Ettevõtjad, juhendajad, personalijuhid, õpetajad, treenerid; spetsialistid, kelle igapäevane tegevus on tihedalt seotud inimestega; täiskasvanud ja noorukid vanuses 17+, kes tahavad orienteeruda emotsioonide maailmas, ära õppida emotsioone mõistma ja omandada oskuseid  emotsioone juhtida.

3. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:  

 • Suurendada osalejate energiapotentsiaali oma ja teiste emotsioonidest parema arusaamise ja nende vastuvõtmise kaudu
 • Suurendada osalejate teadlikkust erinevate kommunikatsioonide emotsionaalsest küljest arusaamisel
 • Anda emotsioonide ja emotsionaalsete äparduste tagajärjete juhtimise baasteadmisi
 • Vabastada energiat emotsionaalsetest plokkidest ja anda osalejatele võimaluse arendada kreatiivsust ja positiivset suhtumist toimuvatesse sündmustesse
 • Anda emotsionaalse intellekti põhilisi mõisteid kommunikatsioonide ja arusaamise töökollektiivides parandamiseks ja korraldamiseks
 • Anda iga taseme juhtidele ja spetsialistidele, kes töötavad inimestega, baasteadmisi emotsionaalsest intellektist

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena saavad osalejad:

 • Mõista oma ja teiste inimeste emotsioone
 • Aru saada, kuidas emotsioonid võivad mõjutada praegust olukorda
 • Analüüsida, mida võiks teha selleks, et vähendada emotsioonide mõju tulemusele
 • Juhtida emotsioone eesmärkide saavutamiseks
 • Rakendada erinevaid praktikaid negatiivsete emotsioonide mõju füüsilisele ja psühholoogilisele tervisele vähendamiseks

4. Tingimused õppimise alguseks

Sihtrühm: kõik huvilised

Õppe alustamise tingimused: 

 • On tähtis inimese soov välja selgitada emotsioonide tekkimise psühholoogilised aspektid
 • Inimese soov parandada neid elu valdkondi, millestes tunneb ta kõige tihedamini hävitavaid emotsioone
 • Inimese soov muuta tavalist käitumist teadlikuks käitumiseks

5. Õppe kogumaht

Kursus koosneb kolmest 4-tundilisest sessioonist, programmi üldmaht on 16 tund (siia kuulub ka iseseisva töö 4 tundi). Koolituse kestvus sõltub sihtauditooriumist (alates kahest päevast kuni ühe kuuni).

6. Õppe sisu:

Koolituse kava

Esimene moodul:

 • IQ  EQ vastu
 • Arusaamine ja töö veendumustega
 • Enesehinnang
 • Emotsionaalsed spiraalid
 • Emotsioonide kasu

Teine moodul:

 • Emotsionaalne enesetunnetus
 • Emotsionaalsete seisundite enesehindamine (mõtted, tunded, aistingud)
 • Stress ja plokid inimese energeetilises süsteemis
 • Enesehinnang ja enesekindlustunne
 • Kommunikatsioonid ja emotsioonid

Kolmas moodul:

 • Emotsionaalne liiderlus
 • Sotsiaalne tundlikkus
 • Konfliktid ja emotsioonid
 • Emotsionaalne intellekt püstitatud eesmärkide saavutamise tööriistana
 • Teiste inimeste motivatsiooni ja innustamise emotsionaalsed võtted
 • Kontruktiivsete omavaheliste suhete kollektiivis ehitamine

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

8. Õppematerjalid

Treeneri poolt ettevalmistatud esitlused ja jaotusmaterjalid, treeneri ja teiste autorite poolt väljatöötatud art-praktikad ja testid

Esitluse ettevalmistamiseks on kasutatud sealhulgas järgmised raamatud:

Estanislao Bahrah “Paindlik aru ”

Allan ja Barbara Piz “Rääkige täpselt”

Edgar Šein “Kuulata ei tohi sundida”

Pier Bregman “Nelja sekundi reegel

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Pärast kursuse avaldatud mahus läbimist ja täidetud praktiliste ülesannete alusel saab kuulaja tunnistuse kursuse läbimisest kätte.

Juhul, kui kuulaja otsustab peatada õppimist ühel kolmest etapist, tal on õigus seda teha teatades kirjalikult oma soovist keskuse juhtkonnale. Koolituse eest makstud raha ei kuulu tagamisele.

Koolitaja:

Svetlana Smirnova  – andragoog 6 tase, muinasjututerapeut-praktik, liivateraapia spetsialist, Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu liige (MCC), psühholoog, energiapraktik, transformatsiooniliste mängude autor ja läbiviija, neirograafika spetsialist.  

Omab õpetamise ja treeningute läbiviimise kogemust üle 5 aasta, personaliga töö kogemust üle 6 aasta.

Hind: 240 eurot

Rühm – 5-10 inimest

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Saatke  e-kiri