Videotoimetaja algkursus

1. Õppekava nimetus: “ Videotoimetaja Algkursus”

2. Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

3. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:

anda kursusel osalejatele esmased teadmised, ühendades need praktilise õppega. Õpet läbinud osaleja oskab filmida ja videomaterjali toimetada.

Kooliutuse Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õpilane:

  • Omab ettekujutust kasutatavatest videosisu formaatidest ja nende otstarbest.
  • Omab operaatoritöö algteadmisi
  • Omab algteadmisi iseseisvalt lihtsama keerukusega videomaterjalide toimetamiseks.

4. Tingimused õppimise alguseks

SIHTRÜHM: pedagoogid või koolitöötajad ja muud

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS: küsimustiku täitmine.

5. Õppe kogumaht:

Kursuse kogumaht on 12 tundi, millest 5 tundi on teooria, 7 tundi on praktika õpikeskkonnas.

6. Õppe sisu

 7. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi hea valgustusega kaasaegses klassiruumis arvutitega, mis on
varustatud OS-i praktiliseks tööks ning videomaterjalide järeltöötlusprogrammidega.

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

8. Õppematerjalid

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Hindamismeetod 

Hindamiskriteerium. Õpilane demonstreerib
valminud videomaterjal.
Videomaterjali visuaalne
hindamine.
Kvaliteedi hindamine ja
tehnoloogia järgimine
püstitatud ülesannete kohaselt

Tõendi väljastamise alus on tehtud iseseisev töö – video filmimine, monteerimine, filmi helikujundus
ja lõppfilmi valmistamine vajalikus formaadis.

 Õppekeel: Vene keel.

Koolitaja: Aleksei Serov 

Täiskasvanute koolitaja tase 6. Töökogemus massimeedia valdkonnas 14-aastat: Paldiski TV – videograaf, TV stuudio tehniline tugi; ERR (ЕTV +) – kujundaja, videotoimetaja; Eesti Media AS – fotograaf, videograaf, ajakirjanik; Planet27 MTÜ – videograaf, fotograaf

Kas tahate midagi küsida? Saatke  e-kiri