Meist

Meie missioon –

on luua keskkond õppimiseks ja omandatud teadmiste praktiseerimiseks .

Meie visioon –

õpetame inimesi õppima ja arendame nende arenemissoovi .

Miks valida meie keskus NovuCenter?

•Valime oma koolitajateks inimesi, kes lisaks oma tugevatele teoreetilistele teadmistele omavad ka praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas.

• Meie koolitajad on pädevad vastama ka praktilise töö situatsioonis kerkinud küsimustele.

•Õppekavad oleme koostanud koostöös parimate koolitajate, tööandjate ja õppijatega.

•Õppetöö toimub väikestes gruppides, võimaldades nii igale õppijale personaalse tähelepanu.

• Meil on üle Eesti head koostööpartnerid.

•Pakkume abi töö leidmisel

•Meie keskus NovuCenter on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.