Tarkvaraarenduse alused C# abil

1. Õppekava nimetus: Tarkvaraarenduse alused C# abil

2. Õppekavarühm: Informatsiooni-ja kommunikatsiooni-tehnoloogiad

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

Koolituse eesmärk:

See koolitus õpetab algajatele programmeerimise põhimõisteid ning programmeerimisoskusi, mis on vajalikud lihtsate rakenduste loomiseks C# programmeerimiskeele abil. Õppetundide ajal saavad õpilased ülevaate C# rakenduste struktuurist ja keele süntaksist, seejärel kinnistavad oma teadmisi luues mitmeid lihtsaid rakendusi, mis sisaldavad põhilisi.NET Core 3 omadusi. Kursusel omandatud teadmised võimaldavad õpilastel avastada juba keerulisemaid C# funktsioone ja raamistikke, nagu Windows Forms ja ASP.NET.

Õpiväljundid

Pärast selle kursuse läbimist saavad õpilased:

• Mõista ja kirjeldada programmeerimise põhimõisteid.

• Kirjeldada C# põhikonstruktsioone.

• Meetodeid luua ja neid välja kutsuda, püüda ja käsitseda erindeid .

• Luua klasse, luua ja kasutada andmekollektsioone.

• Kasutada pärilust klasside hierarhia loomiseks.

• Integreerida dünaamilisi komponente C # rakendusse.

4. Õpingute alustamise tingimused

Sihtrühm: Kursus on mõeldud inimestele , kellel pole mingit programmeerimise kogemust, aga kes oskavad käsitleda arvutit.

5. Koolituse Maht:

Õppetunnid:  42 tundi kus  28  tundi on loengud, praktilised ülesanded. 14 tundi iseseisvat tööd.

6. Õppe sisu:

Õppekava:

Teema 1: programmeerimise põhimõistete ülevaade, Visual Studio IDE-ga tutvumine.

Teema 2: C #, muutujate, tingimuste ja tsüklite põhisüntaks.

Teema 3: meetodite loomine ja väljakutsumine.

Teema 4: peamised andmestruktuurid .

Teema 5: Failidega töötamine, erindihaldus.

Teema 6: OOP paradigma.

Teema 7: dünaamiliste tee kide kasutamine.

Teema 8: tutvumine Windows Forms tehnoloogiaga.

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetodid: Loengud, praktilised ülesanded, iseseisev töö.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Hindamismeetodid : Iseseisva töö teostamine.

Õppekeel: Vene keel.

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

Koolitajad: Aleksei Serov, Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Vladimir Suhhorukov, .NET-i arendaja. Lõpetanud Tartu Ülikooli infosüsteemide arendamise eriala, samuti ECOMENi ärijuhtimise eriala. Noorsootöö, informaalse õppe ja projektitegevuse kogemus.

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Saatke  e-kiri