Fotograafia ABC

1. Õppekava nimetus: Fotograafia ABC.

2. Õppekavarühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Sihtrühm: Sobib kõigile

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

Koolituse eesmärk: anda kursusel osalejatele esmased teadmised, ühendades need praktilise õppega. Õpet läbinud osaleja oskab piltida ja fotomaterjali toimetada.

 • Fotokamera ABC
 • Fotograafia ABC
 • Ülevaade Photoshop ja Lightroom foto töötlus programmidset
 • Praktiline töö.
 • Turundus
 • Kuidas ja kus enda töid esitleda?
 • Kuidas suhelda klientidega ja tööeetika?

Õpiväljundid:

 • Edukas koolituse läbinu:
 • Seadistab oma kaamerat.
 • Tunneb fotokaamera võtteprogrammide tööpõhimõtteid.
 • Tunneb kaamera ja objektiivide võimalusi.
 • Teab fotograafia põhimõisteid.
 • Tunneb erinevaid objektiive ja nende kasutusvõimalusi.
 • Teravustamisrežiimitunneb fotokompositsiooni reegleid ja põhimõisteid.
 • Oskab valisa pildistamiseks sobivad seaded.

 

5. Koolituse maht: 

Koolitus 21 tundi, personaalõpe, millest 5 h teooriat ja 16 h praktikat.

6. Õppe sisu:

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Hindamismeetodid

Hinnatud praktilise töö käigus

Hindamiskriteeriumid

Praktilise töö ülesanded vastavad juhendaja poolt ettenähtud nõuetele

Lõpetamise tingimused

Koolitusel osalemine, praktiliste ülesannete teostamine

Väljastatav dokument

Tunnistus

9. Koolitaja: Aleksei Serov

Töökogemus massimeedia valdkonnas 14-aastat: Paldiski TV – videograaf, TV stuudio tehniline tugi; ERR (ЕTV +) – kujundaja, videotoimetaja; Eesti Media AS – fotograaf, videograaf, ajakirjanik; Planet27 MTÜ – videograaf, fotograaf.

 

Kas tahate midagi küsida? Saatke  e-kiri